Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Telefon

"Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Telefon" etiketi içeren yazılar aşağıda listelenmiştir.


Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Görev ve Yetkileri

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü; adli Sicili tutmak, Bakanlığın görev ve yetkisine giren konularla ilgili istatistik bilgilerin belirlenmesi, toplanması, sınıflandırılması ve değerlendirilmesi ile ilgili hizmetleri yürütmek, adli sicil ve adli istatistik hizmetlerinin yerine getirilmesi için bilgi işlem sistemini kurmak ve geliştirmek,görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırmaları yaparak, Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük tasarıları ve yönetmelikleri hazırlamak ve yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek,kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkça verilecek benzeri işleri yapmak gibi görevleri bünyesinde barındırmaktadır.

İletişim Bilgileri

Kurum Adı
Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü
Internet Sitesi
http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/
Telefon
Work+903124316120
Faks
Fax+903124350929
E-Posta
Yazışma Adresi
Tuna Caddesi No:10 Yenişehir
06100 Çankaya ANKARA TÜRKİYE

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü web sitesine gitmek için yukarıdaki başlığı tıklayınız.
Web Adresi:http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Telefon etiketi içeren 1 adet yazı listelendi.