Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Yardım

"Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Yardım" etiketi içeren yazılar aşağıda listelenmiştir.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Görev ve Yetkileri
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü; düşman saldırılarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi için her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı önlemleri almakla görevlidir. Ayrıca, sivil savunma hizmetlerini yurt düzeyinde teşkilatlandırır, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda bu hizmetlerin planlanmasını, uygulanmasını, eşgüdümünü sağlar ve denetimini yapar, Bakanlığın ve kanunların verdiği diğer görevleri yapar.

İletişim Bilgileri
Kurum Adı:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Internet Sitesi: http://www.afetacil.gov.tr/
Telefon: +903122201357
Yazışma Adresi
Dumlupınar Bulvarı No:159 (Eskişehir Yolu 9.km) Çankaya Çankaya ANKARA TÜRKİYE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı web sitesine gitmek için yukarıdaki başlığı tıklayınız.
Web Adresi:http://www.afetacil.gov.tr/Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Yardım etiketi içeren 1 adet yazı listelendi.