Aktivasyon İşlemleri

"Aktivasyon İşlemleri" etiketi içeren yazılar aşağıda listelenmiştir.


İsteğe Bağlı İştirakçilik ve Geçici 192. Madde işlemleri

 Aktivasyon İşlemleri
Genel sağlık sigortası primlerinin Kurumumuz hesabına yatırılmasını müteakip ilgiliye ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait aktivasyon işlemleri için ikamet edilen ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir
Primlerin Takibi
Yatırılması gereken tutarların yanısıra yatırılan tutarlar da bu sayfadan takip edilebileceği gibi, emeklilik keseneğine esas aylığa ait derece- kademe ve varsa ek gösterge rakamları da takip edilebilecektir.
Yazılı Bildirimler
Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı tutarlarının tahsili esaslarında, yatırılacağı banka şubelerinde ve benzeri konularda meydana gelebilecek değişiklikler için Kurumumuzca yazılı bildirim yapılmayacak, bu hususlar bu sayfadan duyurulacaktır.
İsteğe Bağlı İştirakçiliğin sona erdirilmesi
Toplu ya da fasılalı olarak 6 aydan fazla emekli keseneği ve kurum karşılığı tutarlarının yatırılmaması halinde iştirakçiliğin sona erdirilmesi gerektiğinden kesenekler yatırılırken bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.
Genel sağlık sigortası primleri
Emeklilik kesenekleri ile birlikte aynı süre içerisinde yatırılacak, bu süre içerisinde yatırılmaması halinde, yatırılmayan miktarlar 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre faiz uygulanmak suretiyle tahsil edilecektir.
Primlerin Yatırılması
Her aya ait emeklilik keseneği ve kurum karşılığı tutarları noksansız olarak ait olduğu ayın yatırılma süresi içerisinde yatırılabilecek, bu süre içerisinde yatırılmayan tutarların daha sonra hiçbir şekilde yatırılması mümkün olmayacaktır.

İsteğe Bağlı İştirakçilik ve Geçici 192. Madde işlemleri web sitesine gitmek için yukarıdaki başlığı tıklayınız.
Web Adresi:http://uygulama.sgk.gov.tr/WebIstegeBagliGoruntuleme/pages/login.jspAktivasyon İşlemleri etiketi içeren 1 adet yazı listelendi.