Alt Yapı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Adres

"Alt Yapı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Adres" etiketi içeren yazılar aşağıda listelenmiştir.


Alt Yapı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Altyapı Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: Mahalli idarelerin su temini, kanalizasyon, su ve atıksu arıtma, yağmur suyu drenajı, katı atıkların bertarafı, ulaştırma, elektrik, doğalgaz gibi enerji altyapı sistemleri ile telefon, bilgisayar ve benzeri iletişim altyapı sistemleri ile ilgili genel planlama, programlama, fizibilite, projelendirme, inşa, işletme, finansman ihtiyacı ve yatırım önceliklerini belirlemek; Mekânsal strateji planları ile çevre düzeni ve imar planlarına uygun olarak teknik altyapı tesislerinin planlamasına, projelendirilmesine ve yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, gerektiğinde yapmak, yaptırmak, onaylamak, izlemek ve uygulanmasını denetlemek; Mahalli idarelere altyapı konularında teknik destek sağlamak ve eğitim vermek; 4 Temmuz 2011 Tarih ve 27984 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KHK/644 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen diğer görevleri yerine getirmektir.

İletişim Bilgileri

Kurum Adı: Alt Yapı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Internet Sitesi: http://www.csb.gov.tr/gm/altyapi/

Telefon: 0 312 285 71 73

Yazışma Adresi: Söğütözü Mahallesi 2179. Sokak No:5 Balgat/ ANKARA

Alt Yapı Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sitesine gitmek için yukarıdaki başlığı tıklayınız.
Web Adresi:http://www.csb.gov.tr/gm/altyapi/Alt Yapı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Adres etiketi içeren 1 adet yazı listelendi.