e-Okul

"e-Okul" etiketi içeren yazılar aşağıda listelenmiştir.


E-Okul Nedir?

E-Okul Nedir?

E-Okul Nedir?

e-Okul, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Sistemleri) projesi adı altında Ocak 2007 de kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir. EĞİTEK (Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü) tarafından geliştirilmektedir.

E-Okul üzerinden Neler Yapılabilir.

Sistemden öğretmen, öğrenci ve veliler yararlanmaktadır. Sistem üzerinden öğrenciye ait her türlü bilgi öğretmenler tarafından girilmekte; yıl sonunda karne, takdir/teşekkür döküm işlemleri sistem üzerinden otomatik yapılmaktadır.
Öğrenci velileri istedikleri her an öğrenciye ait her türlü notu, karneyi ve devamsızlık durumunu takip edebilmektedir.

E-Okul Nedir? web sitesine gitmek için yukarıdaki başlığı tıklayınız.
Web Adresi:e-okul.meb.gov.tr/logineOkul.aspx


E-OKUL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

E-OKUL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

E-OKUL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

E-Okul Nedir?

e-Okul MEB tarafından Ocak 2007 kullanıma açılan bilgisayar sistemidir. Web tabanlı bir yazılım sayesinde öğrencinin okula kaydından başlayıp mezun oluncaya kadar geçen süreçte; yazılı sözlü gibi her türlü notları, karneleri, takdir teşekkür vs. belgeleri, başka okullara nakilleri, okuduğu kitaplar gibi daha birçok bilginin tutulduğu bir sistemdir.

Sistemden öğretmen, öğrenci ve veliler yararlanmaktadır. Sistem üzerinden öğrenciye ait her türlü bilgi öğretmenler tarafından girilmekte, yıl sonunda karne işlemleri otomatik yapılmaktadır.
Öğrenci velileri istedikleri her an öğrenciye ait her türlü notu, karneyi ve devamsızlık durumunu takip edebilmektedir.

E-OKUL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ web sitesine gitmek için yukarıdaki başlığı tıklayınız.
Web Adresi:e-okul.meb.gov.tr/logineokul.aspx


Veli Bilgilendirme Sistemi

Veli Bilgilendirme Sistemi

Veli Bilgilendirme Sistemi Üzerinden Neler Yapılabilir?

Öğrencinin bulunduğu okulda okul müdürleri tarafından yapılan duyuruları, öğrencinin ders programını, devamsızlıklarını, derslerden aldıkları tüm notları, aldığı takdirneme/teşekkür vs. belgeleri görebilirler. Sistem üzerinden ayrıca öğrencinin okuduğu kitaplar ve davranış notlarını anında görülebilir. Sistem sadece karne dönemlerinde değil, sürekli açıktır. Veliler İstedikleri an sisteme girip sistem tarafından öğrenci hakkında sağlanan bilgilere ulaşabilirler.

Veli Bilgilendirme Sistemine giriş için öğrencinin TCKimlik Nosu ile Okul Numarası gereklidir.

Veli Bilgilendirme Sistemi web sitesine gitmek için yukarıdaki başlığı tıklayınız.
Web Adresi:e-okul.meb.gov.tr/IlkOgretim/Veli/IOV00001.aspxe-Okul etiketi içeren 3 adet yazı listelendi.