Kalkınma Bakanlığı Görev Alanları

"Kalkınma Bakanlığı Görev Alanları" etiketi içeren yazılar aşağıda listelenmiştir.


Kalkınma Bakanlığı Gorevleri

Kalkınma Bakanlığının kurulması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 3/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kalkınma Bakanlığının görevleri şunlardır: Ülkenin doğal, beşeri ve iktisadi her türlü kaynak ve imkânlarını tespit ederek takip edilecek iktisadi, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerin belirlenmesinde Hükümete müşavirlik yapmak; Hükümetçe belirlenen amaçlar doğrultusunda makro ekonomik, sektörel (sosyal ve iktisadi) ve bölgesel gelişme alanlarında, ulusal ve yerel düzeyde analiz ve çalışmalar yaparak kalkınma planı, orta vadeli program, yıllık programlar, stratejiler ve eylem planları hazırlamak; 8 Haziran 2011 tarih ve 27958 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KHK/641 nolu Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen diğer görevleri yerine getirmektir.Kalkınma Bakanlığı Görev Alanları etiketi içeren 1 adet yazı listelendi.