Nüfus Cüzdanı Değiştirme

"Nüfus Cüzdanı Değiştirme" etiketi içeren yazılar aşağıda listelenmiştir.


Evlilik İşlemleri

1- Evlenmek için hangi belgeler gerekiyor?

a) İki örnek olarak düzenlenen evlenme beyannamesi

b) Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği

c) Resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak sağlık raporu/resmi sağlık kurulu raporu

ç) Rıza belgesi

d) Vesikalık fotoğraf

e) Nüfus kayıt örneği veya evlenme ehliyet belgesi

2- Evlenme müracaatı nerelere yapılır?

Birbiri ile evlenmeye karar vermiş olan kadın ve erkeğin, oturdukları yer evlendirme memurluğuna müracaatları esastır. Ancak, evleneceklerin ayrı illerde bulunması veya birinin yurt dışında olması gibi hallerde ayrı ayrı müracaat da mümkündür

3- Evlenme için sağlık raporu nerelerden alınır?

Evlenmeye engel hastalık bulunmadığına dair sağlık raporları, sağlık ocakları, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinden alınmalıdır.

4- Evlendikten sonra bekar nüfus cüzdanlarımız ne kadar geçerlidir ?

Evlenme nüfus kütüklerine tescil edilir edilmez, nüfus cüzdanlarının değiştirilmesi gerekmektedir.

5- Yurtdışında yabancı veya türk ile evlendiğim zaman, Türkiye’deki kayıtlarıma nasıl ve nezaman tescil ettirmem gerekiyor?

Yurt dışında yabancı yetkili makam önünde yapılan evlenme, o yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Dıştemsilciliklerine eşlerden biri tarafından bildirilir. Bildirimevlenmeyi yapan yetkili makamlardan alınacak evlenme belgesinin o yerdeki konsolosluğa verilmesiyle yapılır. Evlenmenin yapıldığı yerde Türkiye CumhuriyetiTemsilciliği bulunmadığı takdirde yabancı makamlardan alınan belge, yurt içinde her hangi bir ilçe nüfus müdürlüğüne verilmek suretiyle de evlenme bildirimi yapılabilir. Bu belgeye dayanılarak evlenme bildirimi düzenlenmek suretiyle evlenme aile kütüklerine tescil edilir.

6- Yurt dışında yabancı birisi ile evleneceğim, benden evlenme ehliyet belgesi istiyorlar. Nasıl alabilirim?

Nüfusta kayıtlı olduğu nüfus idaresinden yada bulunduğu yerdeki nüfus idaresinden evlenme ehliyet belgesi alınabilir.

7- Evlenme belgeleri ne kadar süre geçerlidir?

Evlenme yapılmasına ilişkin olarak tanzim edilen belgelerin Ülkemizde altı ay süre ile geçerlidir. Yabancı ülkelerdeki geçerlilik süresi o ülkenin milli kanunlarını ilgilendirmektedir

8- 15 yaşında birisi evlenebilir mi? Evlenme yaşını kim neye göre tayin eder?

Medeni Kanunun 124 üncü maddesine göre; onbeş yaşındaki küçüğün evlenmesi mümkün değildir.

9- Evlenme cüzdanı sadece evlenme sırasında mı verilir?

Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memurluğunca verilmesi gerekmekte ise de, evlenmenin nüfus kütüklerine tescilinden sonra da ilgililerin müracaatları halinde nüfus müdürlüğünce de verilmektedir.

10- Çocuklarımı evlenme cüzdanıma kayıt ettirmek istiyorum. Bunun için neler gereklidir?

Eşlerin çocukları olması veya eş ve çocukların bilgilerinde değişiklik olması halinde; nüfus müdürlüğüne yapılan müracaat üzerine uluslararası aile cüzdanında gerekli düzeltmeler ve eklemeler yapılır.Nüfus Cüzdanı Değiştirme etiketi içeren 1 adet yazı listelendi.