Vatandaşlığımıza Alınmış Kadının Boşanması Hali

"Vatandaşlığımıza Alınmış Kadının Boşanması Hali" etiketi içeren yazılar aşağıda listelenmiştir.


Boşanan Kadının Durumu

Boşanan Kadının Soyadı ve Döneceği Hane
Boşanan kadının koca hanesindeki kaydı kapatılıp önceki soyadı verilerek, bu evlenmeden önce kayıtlı bulunduğu hanedeki nüfus kaydı canlandırılır.

Dul olarak evlenen kadının boşanması durumunda, bekarlık soyadını taşımasına mahkemece izin verilmiş ise, kadın bekarlık soyadını alarak bekarlık hanesindeki nüfus kaydı canlandırılır.
Hakim, boşanan kadının kocasının soyadını taşımasına izin vermiş ise, kadın bu evlenmeden önce kayıtlı bulunduğu haneye, taşımasına izin verilen koca soyadı ile döner ve buradaki nüfus kaydı canlandırılır.
Boşanma kararından sonra ikinci bir karar ile boşandığı kocasının soyadını kullanmasına izin verilmiş ya da verilmiş olan bu iznin daha sonra mahkeme karıyla kaldırılmış olması halinde ise VGF-40 kayıt düzeltme formu kullanılarak aile kütüğünün düşünceler alanına mahkeme kararıyla ilgili açıklamalar yazılır.

Evlat Edinilen Evli Kadının Boşanması Halinde Döneceği Hane
Evlat edinilen evli kadının boşanması halinde aşağıdaki işlemler yapılır:

       743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerine göre evlat edinilmiş ise; evlat edinenin soyadıyla, mahkeme kocasının soyadını taşımasına izin vermiş ise koca soyadıyla evlat edinenin hanesine döner.
Dul iken evlenen ve evli iken 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerine göre evlat edinilen kadının boşanması halinde evlat edinenin soyadıyla, mahkeme kocasının soyadını taşımasına izin vermiş ise, koca soyadı ile evlat edinenin hanesine döner.
     b   4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre evlat edinilmiş ise;

     1     Evlenmeden önceki soyadıyla,
     2     Evlat edinmeye ilişkin mahkeme kararında evlat edinenin soyadını alabileceği
yolunda bir hüküm varsa evlat edinenin soyadıyla,
     3     Mahkeme kocasının soyadını taşımasına izin vermiş ise koca soyadıyla,
Evlat edinenin hanesine döner.

Dul iken evlenen ve evli iken 4721 sayılı Türk Medeni Kanun hükümlerine göre evlat edinilen kadının boşanması halinde;
     1     Evlenmeden önceki soyadıyla,
     2     Evlat edinmeye ilişkin mahkeme kararında evlat edinenin soyadını alabileceği yolunda bir hüküm varsa evlat edinenin soyadıyla,
     3     Mahkeme kocasının soyadını taşımasına izin vermiş ise koca soyadıyla,
Evlat edinenin hanesine döner.

Tanınan Evli Kadının Boşanması
Tanınan evli kadının boşanması halinde aşağıdaki işlemler yapılır:
Tanınan babasının soyadıyla, mahkeme kocasının soyadını taşımasına izin vermiş ise koca soyadı ile tanıyan babasının hanesine döner.

Dul iken evlenen ve evli iken 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerine göre tanınan kadının boşanması halinde; tanıyan babasının soyadıyla, mahkeme kocasının soyadını taşımasına izin vermiş ise koca soyadı ile tanıyan babasının hanesine döner.

Vatandaşlığımıza Alınmış Kadının Boşanması Hali
Kocası ile birlikte vatandaşlığımıza alınan ya da Türk vatandaşı ile evlenmesi nedeniyle vatandaşlığımızı kazanıp kocasının kütüğüne kocasının soyadı ile tescil edilen kadın boşandığı takdirde; bulunduğu yere ait aile kütüğünün son aile sıra numarasından sonra yeni bir aile sıra numarası altında, boşanma kararında belirtilen soyadıyla, boşanma kararında soyadı belirtilmemiş ya da boşanma kararı yabancı yetkili mahkemelerce verilmiş ve Türkiye’de tanınmış veya tenfiz kararına bağlanmış ise evlenmeden önceki soyadı ile tescil edilir. Ancak evlenmeden önceki soyadının tespit edilememesi halinde, boşanan kadının başvurusu sağlanamadığı takdirde, aile kütüğündeki kocası soyadı ile tescil edilir.

İlgilinin hiçbir soyadının bulunmadığının belgelendirilmesi halinde ise kadının yazılı talebi üzerine Mülki İdare Amirinin uygun göreceği soyadı ile tescil edilir.
Boşanan Kadının Kişisel Durumu

Boşanma hâlinde kadın, evlenme ile kazandığı kişisel durumunu korur; ancak, evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Eğer kadın evlenmeden önce dul idiyse hâkimden bekârlık soyadını taşımasına izin verilmesini isteyebilir.

Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hâkim, kocasının soyadını taşımasına izin verir.

Koca, koşulların değişmesi hâlinde bu iznin kaldırılmasını isteyebilir.Vatandaşlığımıza Alınmış Kadının Boşanması Hali etiketi içeren 1 adet yazı listelendi.