Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği faaliyetleri; hayat sigortası, ferdi kaza sigortası, deprem sigortası, konut sigortası, dask sigortası, kasko poliçesi, bireysel emeklilik, işyeri sigortası, seyahat sigortası, kasko poliçe vs. alanlarda sigortacılık faaliyetleri yürütmektedir.
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği faaliyetleriyle ilgili daha detaylı bilgi için web sitesini ziyaret ediniz.
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 24 ncü maddesine göre sigortacılık mesleğinin geliştirilmesi, şirketler arasında dayanışma sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla kurulan, tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Türkiye’de çalışan bütün sigorta ve reasürans şirketleri, kuruluşlarının tamamlanmasından ve ruhsatların alınmasından itibaren bir ay içerisinde Birliğe üye olmak zorundadır.
Sigorta ve reasürans şirketlerinin ruhsatnamelerinin iptal edilmesi, haklarında iflas kararı verilmesi veya başkaca sebeplerle faaliyetlerinin sona ermesi durumunda Birlik üyelikleri düşmektedir

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği web sitesine yukarıdaki başlıktan ulaşabilirsiniz.
Web Adresi:http://www.tsrsb.org.tr/