Evliliğin Feshi, İptali Veya Butlanı

Evliliğin Feshi, İptali Veya Butlanı

Evliliğin feshi, iptali veya butlanı; Asliye Hukuk Mahkemesince verilen kararın kesinleşmesi ile evlilik birliğinin son bulmasıdır.