UYAP Avukat Bilgi Sistemi

UYAP Avukat Bilgi Sistemi

Avukat Bilgi Sistemi, UYAP ın avukatlara sağladığı bir hizmettir. Avukat Bilgi Sistemi sayesinde Avukatlar, UYAP üzerinden mevcut davalarını takip edebilir, yeni bir dava açabilir, dava dosyalarına her türlü evrakı gönderebilir, yargılama harcı, ücret ve diğer masraflara ilişkin her türlü para transferini on-line olarak gerçekleştirebilir, vekâletnamesi bulunmayan dosyaları ilgili hâkimin bilgisi dâhilinde inceleyebilirler. Avukat Bilgi Sistemi nde sunulan hizmetlerin bir kısmı 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, elektronik ortamdan gönderilecek her türlü evrakın elektronik imzalı olması yasal bir zorunluluk olduğundan bu şekilde gönderilmeyen evraklar dikkate alınmayacaktır.

UYAP Avukat Bilgi Sistemi web sitesine yukarıdaki başlıktan ulaşabilirsiniz.
Web Adresi:www.uyap.gov.tr