Yedek Subay Son Yoklama Esnasında İstenen Belgeler

Yedek Subay Son Yoklama Esnasında İstenen Belgeler

    a. Dilekçe (Çıktı almak için tıklayınız)

    b. Diploma veya mezuniyet (çıkış) belgesi aslı ve üç adet fotokopisi,

    c. Nüfus cüzdanı aslı,

    ç. 2 Adet vesikalık fotoğraf,

    d. KKTC’deki üniversiteler dahil yurtdışındaki yurt üniversitelerden mezun olanlardan; dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim gördüklerine dair Yükseköğrenim Kurumu (YÖK) Başkanlığınca verilen ve üzerinde soğuk damga bulunan “Diploma Denklik Belgesi” veya “Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi” ile diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve noter tasdikli Türkçe tercümesinden üçer suret

    e. Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu