Yedek Subay Sevk Esnasında İstenen Belgeler

Yedek Subay Sevk Esnasında İstenen Belgeler

    a. 2 Adet lisans diploma sureti 

    b. EK-A öğretmen bildirim çizelgesi aslı (MEB kadrolarında fiilen öğretmenlik yapanlar için ) 

    c. Akademik kariyer belgesi aslı ve 2 adet fotokopisi (doktora, yardımcı doçent, doçent, profesör varsa ) 

    ç. Son 5 yıla ait yabancı dil sınav belgeleri aslı veya çıktısı (kpds/üds/toefl varsa) 

    d. Yüksek lisans belgesi aslı ve 2 adet fotokopisi (sadece tıp, eczacılık, diş hekimliği, veteriner, fakülteleri ile sağlık eğitimi veren fakülte/yüksekokullardan mezun olanlar için)

    e. 3 yıldız balık adam, cankurtaran eğitim veya sertifikası aslı (varsa) 

    f. Güverte için asgari uzak yol vardiya zabitliği aslı (varsa) 

    g. Makine için asgari uzak yol vardiya mühendisliği ehliyeti aslı (varsa)