Bilim Sanayi ve Teknolji Bakanlığ Görev ve Yetkileri

Bilim Sanayi ve Teknolji Bakanlığ Görev ve Yetkileri

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kurulması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 3/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görevleri; Kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar doğrultusunda sanayi politika ve stratejilerini, sanayi ürünlerine yönelik idari ve teknik düzenlemeleri hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, sanayi işletmelerinin sicilini tutmak, sanayi istatistikleri ve analizleri üretmek ve 8 Haziran 2011 tarih ve 27958 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KHK/635 nolu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen diğer görevleri yerine getirmektir.

Bilim Sanayi ve Teknolji Bakanlığ Görev ve Yetkileri web sitesine yukarıdaki başlıktan ulaşabilirsiniz.
Web Adresi:www.sanayi.gov.tr