Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Görev ve Yetkileri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Görev ve Yetkileri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Çalışma hayatını, işçi-işveren ilişkilerini, iş sağlığı ve güvenliğini düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik imkânını sağlamak, bu imkânı yaygınlaştırmak ve geliştirmek, yurt dışında çalışan işçilerimizin çalışma hayatından doğan hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Görev ve Yetkileri web sitesine yukarıdaki başlıktan ulaşabilirsiniz.
Web Adresi:www.csgb.gov.tr