Dışişleri Bakanlığı Görev ve Yetkileri

Dışişleri Bakanlığı Görev ve Yetkileri

Dışişleri Bakanlığı; Türkiye Cumhuriyeti nin dış politikasının tespiti için hazırlık çalışmaları yapmak ve tekliflerde bulunmak, dış politikayı Hükümetçe tayin ve tespit edilecek esaslara göre uygulamak ve koordine etmek, Türkiye Cumhuriyeti nin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek ve kuruluş kanununda belirtilen diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.