Ulaştırma Bakanlığı Görev ve Yetkileri

Ulaştırma Bakanlığı Görev ve Yetkileri

Ulaştırma Bakanlığı; Ülkenin ulaştırma ve haberleşme sistem ve hizmetlerinin ülkenin ihtiyaçlarına uygun olarak tesisi ve geliştirilmesini yapmaktadır. Devletin ulaştırma ve haberleşme hedef ve politikalarının saptanması ve uygulanması amacıyla gerekli araştırmaları yapmak ve yaptırmak, ulaştırma ve haberleşme işlerinde kamu düzenini, mal ve can güvenliğini sağlayacak biçimde önlemler almak, aldırtmak ve uygulanmasını izlemek ve denetlemek amacıyla kurulmuştur.