AKSARAY TİCARET ve SANAYİ ODASI

AKSARAY TİCARET ve SANAYİ ODASI

AKSARAY TİCARET ve SANAYİ ODASI üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve AKSARAY TİCARET ve SANAYİ ODASI'nin tabi olduğu Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulmuştur.AKSARAY TİCARET ve SANAYİ ODASI tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

AKSARAY TİCARET ve SANAYİ ODASI POSTA ADRESİ

Odalar ve Borsaların Posta Adresleri sitesini ziyaret ediniz.

AKSARAY TİCARET ve SANAYİ ODASI E-MAIL ADRESİ

Odalar ve Borsaların e-posta Adresleri sitesi ziyaret ediniz.

AKSARAY TİCARET ve SANAYİ ODASI web sitesine yukarıdaki başlıktan ulaşabilirsiniz.
Web Adresi:http://www.aksaraytso.org.tr