BAYBURT TİCARET ve SANAYİ ODASI

BAYBURT TİCARET ve SANAYİ ODASI

BAYBURT TİCARET ve SANAYİ ODASI üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve BAYBURT TİCARET ve SANAYİ ODASI'nin tabi olduğu Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulmuştur.BAYBURT TİCARET ve SANAYİ ODASI tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

BAYBURT TİCARET ve SANAYİ ODASI POSTA ADRESİ

Odalar ve Borsaların Posta Adresleri sitesini ziyaret ediniz.

BAYBURT TİCARET ve SANAYİ ODASI E-MAIL ADRESİ

Odalar ve Borsaların e-posta Adresleri sitesi ziyaret ediniz.

BAYBURT TİCARET ve SANAYİ ODASI web sitesine yukarıdaki başlıktan ulaşabilirsiniz.
Web Adresi:http://www.bayburttso.org.tr