GAZİANTEP TİCARET ODASI

GAZİANTEP TİCARET ODASI

GAZİANTEP TİCARET ODASI üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve GAZİANTEP TİCARET ODASI'nin tabi olduğu Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulmuştur.GAZİANTEP TİCARET ODASI tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

GAZİANTEP TİCARET ODASI POSTA ADRESİ

Odalar ve Borsaların Posta Adresleri sitesini ziyaret ediniz.

GAZİANTEP TİCARET ODASI E-MAIL ADRESİ

Odalar ve Borsaların e-posta Adresleri sitesi ziyaret ediniz.

GAZİANTEP TİCARET ODASI web sitesine yukarıdaki başlıktan ulaşabilirsiniz.
Web Adresi:http://www.gto.org.tr/