4. Cumhurbaşkanımız Cemal Gürsel

4. Cumhurbaşkanımız Cemal Gürsel

4. Cumhurbaşkanımız Cemal Gürsel

Cemal Gürsel (26 Ekim 1961-28 Mart 1966):

Darbe lideri olmasına rağmen Cemal Gürsel, ülkeyi aktif olarak yönetme gibi bir arzu içinde değildi. Aksine bir an önce yönetimi sivillere devretmenin gerekliliğine inanıyordu. Yalnız ordu kademeli olarak yönetimi sivillere bırakırken rejimi, daha da önemlisi yapılmış olan darbeyi güvence altına almak istiyordu. Gürsel, süresi dolmadan Meclis kararıyla görevine son verilen tek Cumhurbaşkanı olmuştur.

Sayfa Etiketleri: Cemal Gürsel