TRABZON TİCARET BORSASI

TRABZON TİCARET BORSASI

TRABZON TİCARET BORSASI üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve TRABZON TİCARET BORSASI'nin tabi olduğu Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulmuştur.TRABZON TİCARET BORSASI tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

TRABZON TİCARET BORSASI POSTA ADRESİ

Odalar ve Borsaların Posta Adresleri sitesini ziyaret ediniz.

TRABZON TİCARET BORSASI E-MAIL ADRESİ

Odalar ve Borsaların e-posta Adresleri sitesi ziyaret ediniz.

TRABZON TİCARET BORSASI web sitesine yukarıdaki başlıktan ulaşabilirsiniz.
Web Adresi:http://www.ttb.gov.tr/